شیلان برهانی

متولد: 1361/6/10

  • سوابق تحصیلی

کارشناسی: ارتباط تصویری(گرافیک) –دانشگاه دکتر شریعتی تهران

کارشناسی ارشد: پژوهش هنر-دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران

  • سوابق کاری

مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری (88-86)-(98- )

مسئول واحد آموزش و پژوهش حوزه هنری استان کردستان … ـ86

مسئول خانه عکاسان کردستان… -87

  • سوابق تدرس

مدرس هنرستان کیمیا  87 و 86

مدرس دانشگاه علمی کاربردی  93-92

مدرس دانشگاه آزاد سماء  93-92

مدرس دانشگاه آزاد  واحد سنندج  93-92

  •  سوابق نشر

همکاری با دوهفته نامه تندیس

همکاری با هفته نامه سیروان

همکاری با هفته نامه دیدگاه

همکاری با هفته نامه ده نگی کوردستان

همکاری با مجله اینترنتی سرخوشی

  • نمایشگاه انفرادی:

نمایشگاه پوستر«عصر یکشنبه»/نگارخانه ارشاد اسلامی/سنندج/شهریور 85

نمایشگاه فتوآرت«هشدار به همه»/گالری شخصی/سنندج/آبان 87

نمایشگاه تیتراژ فیلم/فرهنگسرای بهمن/تهران/اسفند 84

 

  • نمایشگاه گروهی

نمایشگاه گروهی عکس/خانه عکاسان کردستان/نگارخانه ارشاد اسلامی/سنندج/مرداد 87

نمایشگاه گروهی عکس/خانه عکاسان کردستان/زمان از دست نرفته/دانشگاه کردستان/بهار 88

نمایشگاه گروهی عکس و نقاشی/زاگرس نشینان/دانشگاه کردستان/بهار 87

نمایشگاه گروهی آثار هنرمندان کردستان/سلیمانیه/اردیبهشت 89

نمایشگاه گروهی آثار هنرمندان کردستان/سنندج/مجتمع فجر/تیر 90

نمایشگاه گروهی آثار هنرمندان کردستان در جرگه عشاق/تهران/گالری سوره/زمستان 90

نمایشگاه گروهی سالانه گرافیک کردستان/گالری سوره/بهمن 92

نمایشگاه گروهی اولین سالانه هنر معاصر سنندج«دریچه نخست»/شهریور 89

نمایشگاه گروهی دومین سالانه هنر معاصر سنندج«آخرالزمان»/شهریور 90

نمایشگاه گروهی سومین سالانه هنر معاصر سنندج«سرایت»/شهریور 91

نمایشگاه گروهی چهارمین سالانه هنر معاصر سنندج«عرصه متکثر»/آبان 92

نمایشگاه گروهی رسانه های جدید«برج مراقبت»/گالری فروهر/تهران/اردیبهشت 91

نمایشگاه گروهی رسانه های جدید«نفس از جای گرم»/ پارکینگ گالری/تهران/فروردین 93

نمایشگاه گروهی ویدیو آرت «عکسل العمل شدید»/ تماشاخانه آو/تهران/آبان 93

نمایشگاه گروهی هنرمندان کرد/دیاربکر/ترکیه/بهمن 93

نمایشگاه گروهی اولین فستیوال خانه گی هنر معاصر(همگرایی)/سنندج/مرداد94

نمایشگاه گروهی دومین فستیوال خانه گی هنر معاصر(گذار)/سنندج/95

نمایشگاه چند رسانه ای گروه سوچ/سنندج/94

نمایشگاه چند رسانه ای گروه سوچ/سنندج/95

نمایشگاه چند رسانه ای گروه سوچ/سنندج/96

نمایشگاه هنر معاصر” در دست احداث”/سنندج/ 97

فستیوال دسترسی محدود8 /پروژهای آران/تهران/98

زمان حال نامرئی 3/آرشیو ویدیویی پارکینگ گالری/به انتخاب امیرعلی قاسمی/گالری ای جی تهران،بوکلند شیراز،گالری صفر یک اصفهان،گالری کینو اهواز/98

 

  • کارهای اجرایی:

شورای علمی و سیاستگذاری وهیأت اجرایی اولین سالانه هنر معاصر سنندج/شهریور 89

شورای علمی و سیاستگذاری دومین سالانه هنر معاصر سنندج/شهریور90

شورای علمی و سیاستگذاری وهیأت اجرایی اولین سالانه گرافیک کردستان/بهمن 92

شورای علمی و سیاستگذاری وهیأت اجرایی اولین سالانه نقاشی کردستان/شهریور 92

مدیر هنری پرفورمنس آرت/دو هنرمند امید هاشمی و آتنا برهانی/شهریور 92

شورای علمی  اولین فستیوال خانه گی هنر معاصر(همگرایی)/سنندج/مرداد94

شورای علمی و سیاستگذاری وهیأت اجرایی دومین دو سالانه نقاشی کردستان/اسفند 94

انتخاب آثار نمایشگاه هنر معاصر در دست احداث/سنندج/خرداد 97

فهرست