اوش:

مرگ، هلاکت، نابودی، اضمحلال، انحطاط ،صبح، بامداد، طلوع آفتاب،درخشش

 

 

فهرست